Bostäder

Ombyggnad av Vegagatan 24-38

Projektstart: våren 2014 Slutdatum: sommaren 2015 Yta: Beställare: Ernst Rosén AB Projektteam: Johan Söderqvist   Kort om projektet Ernst Rosén AB:s lägenheter på Vegagatan 24-38 skulle totalrenoveras och EPG Projektledning var byggledare för projektet. Uppdraget omfattade 114 lägenheter och skedde etappvis och i samverkan mellan Fastighetsägaren och byggentreprenören.