Engelska skolan

Engelska skolan

Projektstart:

Slutdatum: 

Yta:

Beställare:

Projektteam: Dennis Lundmark och John Barclay

 

Kort om projektet

Engelska Skolan på Redegatan 2 i Västra Frölunda skulle byggas om och få tillbyggnader som skulle ligga i anslutning till den befintliga byggnaden och innefatta fyra våningar. På de nya ytorna skulle nya klassrum, kapprum och en ny matsal byggas.
I den befintliga byggnaden skulle också vinden inredas och få ett högre tak.

EPG Projektledning ansvarade för byggledning och projektledning.